Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego

 

Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

 

Data wydarzenia: 15-04-21

w sprawie czynności procesowych Prokuratury Krajowej z udziałem sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Data wydarzenia: 15-04-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

 

Data wydarzenia: 26-03-21

w przedmiocie włączenia pracowników wymiaru sprawiedliwości do grupy osób uprawnionych do otrzymania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 w ramach etapu „1”