Data wydarzenia: 07-06-22

w przedmiocie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Data wydarzenia: 02-06-22

w przedmiocie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Data wydarzenia: 26-05-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

 

Data wydarzenia: 26-05-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych oraz sposobu wnoszenia pism procesowych na adres
do doręczeń elektronicznych sądu

Data wydarzenia: 29-04-22

w sprawie oceny czynności mogących wpływać na sferę niezawisłości sędziowskiej
w związku z wystąpieniem Pana Macieja Wisza – sędziego Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2022 r.