Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, przekazanym w dniu 31 lipca 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.210.4.2023), nie zgłasza uwag
do projektu.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.71.2023

Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (numer z wykazu prac legislacyjnych: A513), przekazanym w dniu 23 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLPK-V.454.553.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.76.2023

Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (numer z wykazu prac legislacyjnych: B764), przekazanym w dniu 24 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLUS- 1.4601.62.2023), projekt opiniuje pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.77.2023

Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej (numer z wykazu prac legislacyjnych: UD506), przekazanym w dniu 1 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DPG-I.437.14.2022), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.72.2023

Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (druk senacki nr 1074), przekazanym w dniu 8 sierpnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.218.7.2023), opiniuje projekt pozytywnie.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

(WP.420.74.2023)