Data wydarzenia: 21-01-22

w przedmiocie przedstawienia istotnego poglądu dla sprawy w postępowaniu

przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sygn. akt K 7/21

Data wydarzenia: 24-01-22

w przedmiocie prezydenckich projektów:

- ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1760)

- ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1761)

oraz poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy nr 1763)

Data wydarzenia: 17-12-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Data wydarzenia: 17-12-21

w przedmiocie udziału sędziów w akcjach charytatywnych.

 

Data wydarzenia: 17-12-21

w przedmiocie wyboru kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów.