Data wydarzenia: 29-07-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych

Data wydarzenia: 29-07-22

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
nr 21998/21 (Małgorzata Frąckowiak-Mitura p-ko Polsce),

nr 22918/21  (Joanna Hetnarowicz-Sikora p-ko Polsce),

nr 25545/21  (Tomasz Marcin Zielonka p. Polsce),

nr 24398/21  (Hubert Odelski p. Polsce)

Data wydarzenia: 29-07-21

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
nr 41097/20 (Wiesław Dudek p-ko Polsce);

nr 53778/20 (Krzysztof Piotr Szczepaniak p-ko Polsce);

nr 1510/22 (Łukasz Piotr Michalak p-ko Polsce);

nr 31053/21 (Alicja Prokopcow i Tadeusz Maciejko p-ko Polsce);

nr 1210/22 (Arydium Sp. z o.o. p-ko Polsce);

nr 42668/21 (I.G. [                       ] p-ko Polsce);

nr 60827/21 (Janusz i Bogumiła Cholewiccy p-ko Polsce)

Data wydarzenia: 29-07-22

w sprawie skargi rozpoznawanej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
nr
41097/20 (Klaudyna Bojańczyk p-ko Polsce)

Data wydarzenia: 29-07-22

w sprawie skargi rozpoznawanej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
nr 1412/21 (Magdalena Maria Modzelewska p-ko Polsce)