Data wydarzenia: 09-03-21
Data końca wydarzenia: 12-03-21

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym do 14 marca 2021 r. zostaje przedłużone wstrzymanie przyjęć interesantów w biurze Krajowej Rady Sądownictwa.

Korespondencję można przekazać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- przez formularz skarg i wniosków: https://krs.pl/pl/dzialalnosc/skargi-i-wnioski.html
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- pocztą tradycyjną.

W dniach 16 – 19 lutego 2021 r. Krajowa Rada Sądownictwa obradowała na kolejnym posiedzeniu. Przedmiotem obrad były w szczególności następujące zagadnienia:
1. Opinie i stanowiska do aktów normatywnych.
2. Mianowanie egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej na stanowiska asesorów w sądach powszechnych. Rada rozpatrzyła kandydatury 97 osób na stanowiska asesorskie i nie wyraziła sprzeciwu wobec żadnej z osób. Kandydaci będą przedstawieni Panu Prezydentowi RP do powołania.
3. Powołanie asesorów na urząd sędziego w sądach powszechnych. Rada zaopiniowała pozytywnie kandydatury 4 osób.
4. Rozpatrzenie kandydatur zgłoszonych na wolne stanowiska w sądach powszechnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
5. Odwołania od podziałów czynności złożone przez sędziów sądów powszechnych.
6. Stwierdzenia daty przejścia sędziów w stan spoczynku, wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku jak też oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego.
7. Uzupełniający wybór członka Prezydium Rady. Na członka Prezydium w miejsce pani sędzi Teresy Kurcyusz – Furmanik została wybrana pani sędzia Joanna Kołodziej – Michałowicz.

                                                                                 Sędzia Jarosław Dudzicz
                                                                                 Zastępca Rzecznika Prasowego
                                                                                 Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

 

Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2