Data wydarzenia: 27-07-22

w sprawie skargi rozpoznawanej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
nr 54461/21 (Agnieszka Ludwisiak p-ko Polsce).

Data wydarzenia: 27-07-22

   w sprawie skargi rozpoznawanej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
 nr 48530/21 (Jacek Kaszyński p-ko Polsce
)

Data wydarzenia: 27-07-22

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:

nr 46453/21 (Adam Synakiewicz p-ko Polsce)

nr 15928/22 (Anna Głowacka p-ko Polsce).

Data wydarzenia: 26-07-22

w przedmiocie rządowych projektów ustaw:

  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (WO 420.40.2022, numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD322),
  • Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych
    (WO 420.42.2022, numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD323).

Data wydarzenia: 15-07-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności