Dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa

Akty prawne

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 poz.269 oraz z 2023 poz. 1615) - źródło: www.rcl.gov.pl 502.85 kB 2930 Pobierz Zobacz
Uchwała Nr 144/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. z 2023 poz. 404) - źródło: www.rcl.gov.pl 501.68 kB 543 Pobierz Zobacz
Uchwała Nr 232 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. 2024 poz. 353) - źródło: www.rcl.gov.pl 222.36 kB 42 Pobierz Zobacz
Wyciąg z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12.64 kB 920 Pobierz
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1443) - źródło: www.rcl.gov.pl 446.83 kB 1107 Pobierz Zobacz
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1045) - źródło: www.rcl.gov.pl 279.36 kB 675 Pobierz Zobacz
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 848) - źródło: www.rcl.gov.pl 253.34 kB 893 Pobierz Zobacz
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 52) - źródło: www.rcl.gov.pl 1.46 MB 791 Pobierz Zobacz

Regulamin Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Uchwała KRS Nr 145/2023 z 3.03.2023 Regulamin Biura KRS 6.54 MB 375 Pobierz Zobacz