Data wydarzenia: 15-07-22

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Data wydarzenia: 15-07-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Data wydarzenia: 13-07-22

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:


nr 9988/22 (Joanna Hetnarowicz-Sikora p-ko Polsce);

nr 8687/22 (Agnieszka Niklas-Bibik p-ko Polsce)

nr 8076/22 (Marzanna Piekarska-Drążek p-ko Polsce).

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Data wydarzenia: 24-06-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie stypendium aplikantów
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury