Data wydarzenia: 06-07-23
Data końca wydarzenia: 06-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 lipca 2023 r.

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (B762)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B761)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (B760)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (B763)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (B762), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.67.2023), zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B761), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.66.2023), zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (B760), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.68.2023) oraz zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (B763), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.69.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekty pozytywnie, nie zgłaszając do nich uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Nr WP.420.56.2023, WP.420.57.2023, WP.420.58.2023, WP.420.60.2023;
B762, B761, B760, B763

Data wydarzenia: 18-05-23
Data końca wydarzenia: 18-05-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 maja 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (numer w wykazie prac: B732), przekazanym w dniu 19 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLUS-I.4601.18.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.31.2023

Data wydarzenia: 18-05-23
Data końca wydarzenia: 18-05-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 maja 2023 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych: UC120), przekazanym w dniu 21 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DPG-IV.4391.2.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.32.2023

Data wydarzenia: 20-04-23
Data końca wydarzenia: 20-04-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych (WP-420.25.2023, BPU.120.6.2023.KJJ)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych, przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2023 r. nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.25.2023

Data wydarzenia: 23-06-23
Data końca wydarzenia: 23-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, przekazanym w dniu 12 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.71.4.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF