Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 31-08-22

w przedmiocie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie, zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niepłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niepłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Data wydarzenia: 29-07-22

w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych

Data wydarzenia: 29-07-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy