Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Data wydarzenia: 30-07-21

w przedmiocie uzupełnienia oceny skutków dla ochrony danych osobowych przez podmioty nadzorowane przez Krajową Radę Sądownictwa