Data wydarzenia: 2022-07-29

w sprawie skargi rozpoznawanej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
nr 1412/21 (Magdalena Maria Modzelewska p-ko Polsce)

Data wydarzenia: 2022-07-29

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
nr 26638/21 (Janusz Ejsmont p-ko Polsce);

nr 50702/21 (Bożena i Dariusz Piotrowicz);

nr 50708/21 (Marek Poremba p-ko Polsce.

Data wydarzenia: 2022-07-29

w przedmiocie projektu ustawy o dodatku węglowym 

Data wydarzenia: 2022-07-28

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Data wydarzenia: 2022-07-28

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Data wydarzenia: 2022-07-28

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Regulamin urzędowania sądów powszechnych