Data wydarzenia: 2022-03-07

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw.

 

Data wydarzenia: 2022-03-07

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze

 

Data wydarzenia: 2022-03-07

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Data wydarzenia: 2022-03-02

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny

 

Data wydarzenia: 2022-03-02

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

Data wydarzenia: 2022-03-01

w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji militarnej  Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy