Data wydarzenia: 2022-04-13

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Data wydarzenia: 2022-04-12

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 

Data wydarzenia: 2022-04-12

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

 

Data wydarzenia: 2022-04-12

w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw  

 

Data wydarzenia: 2022-04-01

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego