Data wydarzenia: 2022-07-15

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Data wydarzenia: 2022-07-13

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:


nr 9988/22 (Joanna Hetnarowicz-Sikora p-ko Polsce);

nr 8687/22 (Agnieszka Niklas-Bibik p-ko Polsce)

nr 8076/22 (Marzanna Piekarska-Drążek p-ko Polsce).

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Data wydarzenia: 2022-06-24

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie stypendium aplikantów
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data wydarzenia: 2022-06-24

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury  udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru

Data wydarzenia: 2022-06-20

w przedmiocie wypowiedzi Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego