Data wydarzenia: 2022-04-01

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

 

Data wydarzenia: 2022-04-01

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2022 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.10.2022), nie zgłasza do niego uwag.

projekt

Data wydarzenia: 2022-04-01

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

 

Data wydarzenia: 2022-04-01

w przedmiocie prezydenckiego projektu rozporządzenia w sprawie przekazania niektórym innym wojewódzkim sądom administracyjnym spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.

 

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych

 

Data wydarzenia: 2022-03-07

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych.