Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 18 - 28 czerwca 2024 r. będzie dodatkowo rozpatrywana sprawa w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności:

Zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa nastąpiła zmiana porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady zaplanowanego w dniach 18-28 czerwca 2024 r., rozpatrywane będą wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej o mianowanie na stanowisko asesora sądowego:

Zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa nastąpiła zmiana porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady zaplanowanego w dniach 18-28 czerwca 2024 r., rozpatrywane będą sprawy dotyczące stanu spoczynku:

Zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa nastąpiła zmiana porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady zaplanowanego w dniach 18-28 czerwca 2024 r., rozpatrywane będą sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności:

Zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa nastąpiła zmiana porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady zaplanowanego w dniach 18-28 czerwca 2024 r., rozpatrywane będą sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska:

Zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa nastąpiła zmiana porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady zaplanowanego w dniach 18-28 czerwca 2024 r., rozpatrywane będą następujące zgłoszenia kandydatów: