Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszeń na wolne stanowisko sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności