Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21-24 czerwca 2022 r. - będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wznowienia postępowania

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 czerwca 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 21-24 czerwca 2022 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej