Data wydarzenia: 2022-06-07

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 czerwca 2022 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku sędziów

Data wydarzenia: 2022-06-07

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26-27 maja 2022 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Data wydarzenia: 2022-06-07
Data końca wydarzenia: 2022-06-10

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 7-10 czerwca 2022 r. - będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie wznowienia postępowania

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26-27 maja 2022 r. - będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie wznowienia postępowania

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26-27 maja 2022 r. - będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 26-27 maja 2022 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska