Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 – 26 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  23 – 26 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie cofnięcia wniosków następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 26 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku