Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie stwierdzenia daty przejścia sędziego w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9 - 19 maja 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku