Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 1-4 marca 2022 r. - będą rozpatrywane pozostałe sprawy indywidualne

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 1-4 marca 2022 r. - będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 14 – 18 lutego 2022 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów i asesorów sądowych od podziału czynności.