Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 – 17 maja 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 – 17 maja 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 – 17 maja 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 – 17 maja 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 – 10 maja 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 – 10 maja 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności: