Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13-16 lutego 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13-16 lutego 2024 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13-16 lutego 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13-16 lutego 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13-16 lutego 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszeń na wolne stanowisko sędziego

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 13-16 lutego 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów