Wiceprzewodniczący Rady

Rafał Puchalski, prawnik, sędzia, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
Urodzony 8 sierpnia 1973 r. w Jarosławiu,  po etatowej aplikacji sędziowskiej złożył egzamin sędziowski w 1999 r. Od 2001 r. do 2003 r. - asesor w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, Wydział Kamy. Od 1 lipca 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 1 lutego 2018 r. delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Od 1 lutego 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Członek Krajowej Rady Sądownictwa w l. 2018-2022 (I kadencja).

Absolwent studiów podyplomowych „Prawo Europejskie dla Sędziów” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Administrator Bezpieczeństwa Informacji” na  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia w Warszawie.

Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w latach 2008 – 2017.
Pomysłodawca i autor pierwszego w Polsce forum internetowego „sedziowie.net” stanowiącego portal wiedzy o prawie i platformę wymiany doświadczeń dla sędziów, który powstał także z myślą o umożliwieniu obywatelom kontaktu z przedstawicielami władzy sądowniczej.
Zwycięzca VII edycji (2016 r.) Konkursu Białej Wstążki „Nie bądź obojętny - Stop przemocy wobec kobiet” w kategorii wymiar sprawiedliwości.
Autor komentarzy do orzeczeń dyscyplinarnych oraz artykułów prasowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości i potrzeby reform (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita).

Uchwałą Sejmu RP z 12 maja 2022 r. został ponownie wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 13 maja 2022 r. Od 24 maja 2022 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.