Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Zdun, prawnik, sędzia, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
Urodzony 3 czerwca 1978 roku w Lesznie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2005 roku ukończył etatową aplikację i złożył egzamin sędziowski. Od 2007 asesor sądowy, a od 2009 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie. Orzekał w Wydziale Karnym. Od 2016 r. orzekał w ramach stałej delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Karnym I Instancji. W 2021 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzeka w XII Wydziale Karnym – I Instancji.

W latach 2018–2022 Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.

W 2022 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Uchwałą Sejmu RP z 12 maja 2022 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 13 maja 2022 r. Od 23 listopada 2023 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.