Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2024 r. będzie rozpatrywana następująca sprawa w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą rozpatrywane następujące sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą rozpatrywane następujące wnioski sędziów o przeniesienie w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9-12 stycznia 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów - BIP 2 - powołania powszechne - 9-12.01.2024 - aktualizacja

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9-12 stycznia 2024 r. będzie rozpatrywany następujący wniosek sędziego o przeniesienie w stan spoczynku - dodatkowa sprawa

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 9-12 stycznia 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska