Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 12 - 22 marca 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku - aktualizacja

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2024 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia postępowania o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2024 r. będzie rozpatrywana sprawa w przedmiocie ponownego rozpatrzenia oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego - 1 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 27 lutego-1 marca 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów: