Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  23 – 26 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie cofnięcia wniosków następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 26 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 12 - 22 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  12 - 22 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie cofnięcia wniosków następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 12 - 22 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 12 -22 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 12 - 22 marca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszeń na wolne stanowisko sędziego