Data wydarzenia: 29-07-22

w przedmiocie projektu ustawy o dodatku węglowym 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o dodatku węglowym (druk nr 2471), przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 20 lipca 2022 r. (znak: SPS-WP.020.215.3.2022), nie zgłasza uwag do projektu.

projekt