Data wydarzenia: 29-07-22

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
nr 26638/21 (Janusz Ejsmont p-ko Polsce);

nr 50702/21 (Bożena i Dariusz Piotrowicz);

nr 50708/21 (Marek Poremba p-ko Polsce.