Data wydarzenia: 29-07-22

w sprawie skargi rozpoznawanej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
nr 1412/21 (Magdalena Maria Modzelewska p-ko Polsce)