Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 28 - 31 marca 2023 r. będą rozpatrywane odwołania sędziów od podziału czynności