STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Sędzia dodatkowo zatrudniony na stanowisku dydaktycznym nie narusza zasad etyki zawodowej sędziów posługując się tytułem sędziego podczas wpisywania ocen do indeksów i kart egzaminacyjnych studentów oraz w spisie pracowników naukowych uczelni.