Data wydarzenia: 22-09-20


22 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
23 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
24 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
25 września – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 22-25 września 2020 r.
2. ASprawy z posiedzenia Prezydium KRS.
3. Informacje i komunikaty.
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (A 416);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 597);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów.
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji.
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg.
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości.
11. Cofnięcia zgłoszeń.
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. WSA w Lublinie;
12.2. Asesor do WSA we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 372 (10 kandydatów na 2 miejsca);
12.3. Asesor do WSA we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 726 (7 kandydatów na 2 miejsca);
12.4. Asesor do WSA w Olsztynie MP z 2019 r., poz. 1106 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 1105 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 954 (15 kandydatów na 2 miejsca);
12.7. SA we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 939 (3 kandydatów na 3 miejsca);
12.8. SO w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 250 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SR w Sokołowie Podlaskim MP z 2020 r., poz. 384 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Zielonej Górze MP z 2020 r., poz. 474 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Zielonej Górze MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SR w Nowej Soli MP z 2020 r., poz. 384 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SR w Stargardzie MP z 2020 r., poz. 28 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.14. SO w Olsztynie MP z 2018 r., poz. 283 (3 kandydatów na 2 miejsca);
12.15. SO w Katowicach MP z 2018 r., poz. 274 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SA w Lublinie MP z 2018 r., poz. 518 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.17. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie MP z 2018 r., poz. 256 (4 kandydatów na 3 miejsca)
13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska.
14. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku.
15. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku.
16. Wolne wnioski.
17. Przyjęcie stanowiska KRS w przedmiocie procedury postępowania w sprawach, w których wniesiono nieprzysługujący środek zaskarżenia od uchwał KRS i w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP uchwał zawierających wnioski o powołanie na urząd sędziego.
18. Wskazanie przedstawiciela do komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku.

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
12 października 2020 r. godz. 11:00
26 października 2020 r. godz. 11:00
16 listopada 2020 r. godz. 11:00
7 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
13-16 października 2020 r. od godz. 10:00
27-30 października 2020 r. od godz. 10:00
17-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
8-11 grudnia 2020 r. od godz. 10:00