Data wydarzenia: 19-05-23
Data końca wydarzenia: 19-05-23

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie okoliczności związanych z badaniem niezawisłości i niezależności sędziego w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2023 r. sygn. akt III CB 6/23

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF