Data wydarzenia: 28-07-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Regulamin urzędowania sądów powszechnych

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 27 lipca 2022 r. (znak: DLUS-I.4601.54.2022), opiniuje go pozytywnie bez uwag.

projekt