Data wydarzenia: 29-07-22

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
nr 21998/21 (Małgorzata Frąckowiak-Mitura p-ko Polsce),

nr 22918/21  (Joanna Hetnarowicz-Sikora p-ko Polsce),

nr 25545/21  (Tomasz Marcin Zielonka p. Polsce),

nr 24398/21  (Hubert Odelski p. Polsce)