Data wydarzenia: 29-07-21

w sprawie skarg rozpoznawanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
nr 41097/20 (Wiesław Dudek p-ko Polsce);

nr 53778/20 (Krzysztof Piotr Szczepaniak p-ko Polsce);

nr 1510/22 (Łukasz Piotr Michalak p-ko Polsce);

nr 31053/21 (Alicja Prokopcow i Tadeusz Maciejko p-ko Polsce);

nr 1210/22 (Arydium Sp. z o.o. p-ko Polsce);

nr 42668/21 (I.G. [                       ] p-ko Polsce);

nr 60827/21 (Janusz i Bogumiła Cholewiccy p-ko Polsce)