Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 24 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 738 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach wojskowych:
• stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Olsztynie;
• stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Szczecinie.