Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 718 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Leżajsku;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.