Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 24 kwietnia 2020 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 21-24 kwietnia br. nie odbędzie się.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w dniach  31 marca - 3 kwietnia br. nie odbędzie się.

Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu szkół (w środę, 11.03 2020 r. w godzinach południowych) została podjęta decyzja, że od czwartku, 12.03.2020 r., czyli od pierwszego dnia ograniczenia działalności szkół, pracownicy Biura KRS, którzy opiekują się dziećmi, mogą pracować zdalnie.

Po zakończeniu obrad plenarnych, 12.03.2020 r., czyli w kolejnym dniu posiedzenia Rady, Prezydium KRS zobowiązało Przewodniczącego KRS do przerwania tego posiedzenia i ograniczenia do minimum działalności Biura KRS. Decyzja ta była podyktowana przede wszystkim bezpieczeństwem pracowników Biura KRS i członków Rady, jak również koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi.

Data wydarzenia: 13-03-20