Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt.

Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Data wydarzenia: 29-09-20

Data wydarzenia: 28-10-20

Data wydarzenia: 27-10-20