Data wydarzenia: 10-10-23

Data wydarzenia: 10-10-23
Data końca wydarzenia: 13-10-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 6 października 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1073 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o dwóch wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 września 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1038 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Turku.

Data wydarzenia: 22-09-23