Data wydarzenia: 18-11-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Data wydarzenia: 18-11-20

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Data wydarzenia: 18-11-20

Data wydarzenia: 17-11-20