Data wydarzenia: 23-03-21
Data końca wydarzenia: 26-03-21

23 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
25 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
26 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 23-26 marca 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk sejmowy nr 866);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 999);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 1005);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń i umorzenia;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. WSA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 733 (25 kandydatów na 4 miejsca);
POWOŁANIE ASESORA WSA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.2. WSA w Lublinie MP z 2020 r., poz. 772 (12 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. WSA w Łodzi MP z 2020 r., poz. 650 (11 kandydatów na 2 miejsca);
POWOŁANIE ASESORA SR NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.4. do SR w Legnicy;
12.5. do SR w Legnicy;
12.6. do SR w Legnicy;
12.7. do SR w Złotoryi;
12.8. do SR w Dzierżoniowie;
12.9. do SR w Wałbrzychu;
12.10. do SR w Chojnicach;
12.11. do SR w Lęborku;
12.12. do SR w Lęborku;
12.13. do SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
12.14. do SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
12.15. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.16. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.17. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.18. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.19. do SR w Miechowie;
12.20. do SR w Olkuszu;
12.21. do SR w Olkuszu;
12.22. do SR w Piotrkowie Trybunalskim;
12.23. do SR w Piotrkowie Trybunalskim;
12.24. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.25. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.26. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.27. do SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
12.28. do SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
12.29. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.30. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.31. do SR we Wrześni;
12.32. do SR w Grodzisku Wielkopolskim;
12.33. do SR w Lesznie;
12.34. do SR w Lesznie;
12.35. do SR w Nowym Tomyślu;
12.36. do SR w Obornikach;
12.37. do SR w Wągrowcu;
12.38. do SR w Ropczycach;
12.39. do SR w Rzeszowie;
12.40. do SR w Mielcu;
12.41. do SR w Gorzowie Wielkopolskim;
12.42. do SR w Gorzowie Wielkopolskim;
12.43. do SR w Gorzowie Wielkopolskim;
SĄDY POWSZECHNE:
12.44. SO w Bydgoszczy MP z 2020 r., poz. 775 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.45. SO w Bydgoszczy MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.46. SR w Inowrocławiu MP z 2020 r., poz. 787 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.47. SR Gdańsk-Południe w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 787 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.48. SR w Suchej Beskidzkiej MP z 2020 r., poz. 773 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.49. SA w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 942 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.50. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291 (20 kandydatów na 14 miejsc);
ZASTRZEŻENIA:
12.51. do SR w Gliwicach MP z 2021 r., poz. 13;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu:
18. Wybór przedstawiciela KRS do Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich;
19. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
12 kwietnia 2021 r.
26 kwietnia 2021 r.
10 maja 2021 r.
24 maja 2021 r.
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
13-16 kwietnia 2021 r.
27-30 kwietnia 2021 r.
11-14 maja 2021 r.
25-28 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;