Data wydarzenia: 11-09-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, przekazanym w dniu 7 kwietnia 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP (znak: BPS.DKS.KU.0401.9.2020), nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

projekt