Data wydarzenia: 12-03-24
Data końca wydarzenia: 12-03-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 marca 2024 r.
w przedmiocie prezydenckiego projektu rozporządzeniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z prezydenckim projektem rozporządzeniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych, przedstawionym przy piśmie Sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 lutego 2024 r. (znak BPU.120.2.2024.DK), opiniuje projekt
pozytywnie.

WP.420.13.2024
Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF