Data wydarzenia: 08-12-23
Data końca wydarzenia: 08-12-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 listopada 2023 r. (znak BPU.120.20.2023.KP), opiniuje projekt pozytywnie i nie zgłasza do niego uwag.


Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.102.2023