Data wydarzenia: 06-07-23
Data końca wydarzenia: 06-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 lipca 2023 r.

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (B762)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B761)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (B760)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (B763)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (B762), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.67.2023), zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B761), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.66.2023), zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (B760), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.68.2023) oraz zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (B763), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.69.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekty pozytywnie, nie zgłaszając do nich uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Nr WP.420.56.2023, WP.420.57.2023, WP.420.58.2023, WP.420.60.2023;
B762, B761, B760, B763