Data wydarzenia: 27-07-22

w sprawie skargi rozpoznawanej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:
nr 54461/21 (Agnieszka Ludwisiak p-ko Polsce).