Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych

Data wydarzenia: 09-06-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 76)

 

Data wydarzenia: 09-06-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

 

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych