W związku z artykułami opublikowanymi w dniu 25.03.2021r. na stronie internetowej portalu Dziennik Gazeta Prawna ( https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8128276,krs-czlonkowie-podwojne-diety-komisje-johann-mazur-nawacki-drajewicz-styrna-mitera.html ) , pt.: ”Raport o pracy KRS. Rekordzista zasiada aż w sześciu różnych gremiach” oraz w Dzienniku Gazeta Prawna pt.: „SZEF KRS SPRAWDZIŁ, JAK SIĘ PRACOWAŁO W RADZIE” str. B6, autorstwa pani Małgorzaty Kryszkiewicz informuję, że całkowicie nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby ”niektórzy członkowie KRS znaleźli sobie sposób na to, aby pobierać podwójne diety wypłacane za pracę na rzecz tego organu”.

Powyższe twierdzenie wyjęte z kontekstu zawiera sugestię, jakoby za tę samą pracę członkowie KRS pobierali dwie diety lub też nie byli uprawnieni do pracy na rzecz Rady w innych dniach, w których nie odbywały się posiedzenia plenarne.

Sugestia ta wprowadza w błąd. Sprawa tzw. „podwójnych diet”, była osobno zbadana przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa - sędziego Pawła Styrnę oraz przez Komisję Budżetową Rady. Już tylko pobieżna lektura obydwu raportów pozwala na dokładne ustalenie, za jaką pracę członkowie KRS otrzymywali diety, ale też jaka była efektywność poszczególnych członków Rady.

Dodać należy, że czas pracy na rzecz Rady nie jest i nie był w żaden sposób ograniczony tylko do dni, w których odbywają się posiedzenia plenarne. Ilość ustawowych zadań przydzielonych KRS wymaga większego nakładu pracy od członków Rady niż tylko w dniu posiedzeń plenarnych. Natomiast możliwość wykonywania pracy zdalnej pojawiła się w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020.1842).

Zdaniem członków Rady publikacje tego typu, opracowane bez rzetelnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy, trudno jest uznać za uczciwe. Nieprawdziwie podane i zmanipulowane informacje uderzają bowiem w wizerunek Rady i dobra osobiste poszczególnych jej członków.

 

Zastępca Rzecznika Prasowego KRS

sędzia Jarosław Dudzicz